logo-mini

't BosvriendjeOuderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit een toffe, enthousiaste groep ouders die een brug wil vormen tussen de ouders en de school.
De ouderraad vertegenwoordigt álle ouders met kinderen op onze school en hecht een groot belang aan een goede relatie met de directie, het schoolteam en het schoolbestuur.
De ouderraad wil bijdragen aan het welzijn van onze kleuters in een leerrijke, veilige en positief ingestelde schoolomgeving.

Wat zijn onze taken?

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende kerntaken zal opnemen:

  1. Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten;
  2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;
  3. De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit steeds in overleg met het schoolteam;
  4. Meedenken over thema’s die ouders aanbelangen. Inspraak van de ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden onder andere door de schoolraad te adviseren.

Wie zijn wij?

Voorzitter: Karolien Lauwers (mama van Xinthe uit de gele klas)
Penningmeester: Inge Embrechts (mama van Alex uit de blauwe klas)
Lid Schoolraad: Jan Dufraing (papa van Julie uit de blauwe klas en Noah uit de gele klas)
• Stefanie Verrijken (mama van Julie uit de blauwe klas en Noah uit de gele klas)
• Hanne Broeckx (mama van Tuur uit de blauwe klas)
• Erin Grobler (mama van Michael uit de gele klas)
• Evelyne Frederickx (mama van Loïc uit de gele klas)
• Tess Meersman (mama van Dre uit de gele klas)
• Eline Gyesbreghs (mama van Leon uit de gele klas)
• Sophie Van Puymbroeck (mama van Robin uit de groene klas)
• Jack Troost (papa van Robin uit de groene klas)
• Carolien Van Bouwel (mama van Sep uit de blauwe klas)
• Leen Verswijvel (mama van Siemon uit de gele klas)

Wanneer komt de ouderraad samen?

Onze ouderraad komt +/- 5 keer per schooljaar samen. De data van de vergaderingen worden tijdens de startvergadering vastgelegd.
Startvergadering:
• 19 september om 20.00u in het bureel van de directie op school.
In het schooljaar 2022-2023 zullen de vergaderingen doorgaan op:
• 17 oktober '22 om 20.00u
• 5 december '22 om 20.00u
• 2 februari '23 om 20.00u
• 18 april '23 om 20.00u
• 23 juni '23 om 19.30u

Welke activiteiten worden er georganiseerd?

• VB: kleutersafari, kerstactie, …
Klik hier voor onze leuke PowerPoint met meer info

Wat hebben we al verwezenlijkt?

• Aanleg nieuwe speelheuvel
• Tussenkomst herstellingswerken speeltuin en fit-o-meter
• Aankoop nieuwe T-shirts en fluohesjes met logo
• Aankoop materialen schrijfdans
• Herschilderen van klassen en bureau + aankleding met gordijnen
• Ontwerp van nieuw logo
• Jaarlijkse tussenkomst bij busvervoer uitstappen
• Jaarlijkse hulp bieden bij Sint en Pasen
• …

Ben je benieuwd of heb je interesse?

Wil je graag kennismaken of wil je graag meewerken? Dat kan!
Kom gerust een vergadering bijwonen, zonder verdere verplichting
of stuur een mailtje naar ouderraad@vks-bosvriendje.be
of spreek één van onze leden aan.

Heb je een leuk idee of heb je iets te melden?

Aarzel niet om anoniem het formulier in te vullen dat je vindt onder deze link.