De juffen werden voor "de dag van de leerkracht" door de ouderraad in de bloemetjes gezet. Hartelijk dank voor die mooie…